7:12 PM | 04-02-2023


chậu ngâm chân, bồn tắm gỗ spa

Chậu ngâm chân,bồn tắm gỗ,bồn xông chân là những sản phẩm hiện nay đang rất được ưa chuộng tại các cơ sở spa, massage foot, hộ gia đình, bởi tính tiện dụng và công dụng tuyệt vời của những sản phẩm đó đới với việc chăm sóc sức khỏe.  

Chậu ngâm chân,bồn tắm gỗ,bồn xông chân là những sản phẩm hiện nay đang rất được ưa chuộng tại các cơ sở spa, massage foot, hộ gia đình, bởi tính tiện dụng và công dụng tuyệt vời của những sản phẩm đó đới với việc chăm sóc sức khỏe.

bồn tắm gỗ
bồn tắm gỗ ô van​

Bồn tắm gỗ có 2 kiểu dáng là bồn ô van và bồn tắm tròn được làm với chất liệu gỗ thông hoặc pơ mu.

bồn tắm
bồn tắm tròn​

Bồn xông chân được thiết kế với kiểu dáng chuyên dụng giúp việc xông chân được thuận lợi và đạt kết qủa cao, đi kèm với bồn còn có 1 máy xông mini và bàn matxa chân.

bồn xông chân
bồn xông chân​

Chậu ngâm chân gồm có 2 chất liệu chậu ngâm chân gỗ và chậu ngâm chân nhựa

chậu ngâm chân nhựa 
chậu ngâm chân nhựa​

Chậu ngâm chân gỗ được làm với chất liệu gỗ thông, gỗ tuyết tùng và gỗ pơ mu

chậu gỗ ngâm chân
chậu ngâm chân gỗ​