12:43 AM | 21-11-2019


giường massage, ghế massage foot và dụng cụ spa cung cấp tại 34 cầu ngỗ hà nội.

Cơ sở spa venus 34 cầu gỗ hà nội :

Giường massage khung gỗ :

Bộ đá massage - Nồi hấp đá :

Ghế massage foot :

Bồn tắm gỗ :

Kệ để đồ :