11:17 AM | 30-05-2023


giường massage, ghế massage foot và dụng cụ spa cung cấp tại 34 cầu ngỗ hà nội.

Cơ sở spa venus 34 cầu gỗ hà nội :

Giường massage khung gỗ :

Bộ đá massage - Nồi hấp đá :

Ghế massage foot :

Bồn tắm gỗ :

Kệ để đồ :