11:13 AM | 30-05-2023


mẫu ghế massage foot, phòng xông đá muối, dụng cụ spa đã cung cấp tại Royal Bắc Ninh

Một số hình ảnh sản phẩm mà công ty cổ phần Lưu Gia đã cung cấp đến sơ sở spa tại Royal Bắc Ninh :

Royal Foot Massage - Bắc Ninh.

Mẫu ghế TCT 046.

Phòng xông hơi đá muối.

Chậu ngâm chân gỗ pơ mu.

Bồn ngâm thuốc bắc gỗ pơ mu.